امتیاز

امتیاز: 100% - 2 votes
100%

لیست تعرفه ها و قیمتهای دامین

در این صفحه می توانید لیست قیمت دامنه های ملی و بین المللی را مشاهده نموده و در صورت تمایل سفارش آن را ثبت نمایید:


ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۴۶.۵۰۰ تومان

۴۶.۵۰۰ تومان

سالانه
۵۸۰۰۰ تومان ۵۸۰۰۰ تومان سالانه
۵۸۰۰۰ تومان ۵۸۰۰۰ تومان سالانه
۵۸۰۰۰ تومان ۵۸۰۰۰ تومان سالانه
۵۸۰۰۰ تومان ۵۸۰۰۰ تومان سالانه
۱۸۰.۰۰۰ تومان ۱۸۰.۰۰۰ تومان سالانه
۵۸۰۰۰ تومان ۵۸۰۰۰ تومان سالانه
ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۶.۹۰۰ تومان

۶.۹۰۰ تومان

سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
دامنه خود را بررسی کنید :