امتیاز

امتیاز: 100% - 3 votes
100%

لیست تعرفه ها و قیمتهای دامین

در این صفحه می توانید لیست قیمت دامنه های ملی و بین المللی را مشاهده نموده و در صورت تمایل سفارش آن را ثبت نمایید:


ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۸۵.۵۰۰ تومان

۸۵.۵۰۰ تومان

سالانه
۱۱۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان سالانه
۱۱۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان سالانه
۱۱۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان سالانه
۱۱۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان سالانه
۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان سالانه
۱۱۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان سالانه
ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۶.۹۰۰ تومان

۶.۹۰۰ تومان

سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
۶۹۰۰ تومان ۶۹۰۰ تومان سالانه
دامنه خود را بررسی کنید :