امتیاز

امتیاز: 77.25% - 4 votes
77%

لیست تعرفه ها و قیمتهای دامین

در این صفحه می توانید لیست قیمت دامنه های ملی و بین المللی را مشاهده نموده و در صورت تمایل سفارش آن را ثبت نمایید:


ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۱۲۴.۵۰۰ تومان

۱۲۴.۵۰۰ تومان

سالانه
۱۶۹.۰۰۰ تومان ۱۶۹.۰۰۰ تومان سالانه
۱۶۹.۰۰۰ تومان ۱۶۹.۰۰۰ تومان سالانه
۴۵.۰۰۰ تومان ۴۵.۰۰۰ تومان سالانه
۱۶۹.۰۰۰ تومان ۱۶۹.۰۰۰ تومان سالانه
۳۳۶.۰۰۰ تومان ۳۳۶.۰۰۰ تومان سالانه
۱۶۹.۰۰۰ تومان ۱۶۹.۰۰۰ تومان سالانه
ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۷.۹۰۰ تومان

۷.۹۰۰ تومان

سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
دامنه خود را بررسی کنید :