امتیاز

امتیاز: 68.17% - 6 votes
68%

لیست تعرفه ها و قیمتهای دامین

در این صفحه می توانید لیست قیمت دامنه های ملی و بین المللی را مشاهده نموده و در صورت تمایل سفارش آن را ثبت نمایید:


ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۱۶۹.۰۰۰ تومان

۱۶۹.۰۰۰ تومان

سالانه
۱۹۹.۰۰۰ تومان ۱۹۹.۰۰۰ تومان سالانه
۱۹۹.۰۰۰ تومان ۱۹۹.۰۰۰ تومان سالانه
۱۹۹.۰۰۰ تومان ۱۹۹.۰۰۰ تومان سالانه
۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان سالانه
۴۰۶.۰۰۰ تومان ۴۰۶.۰۰۰ تومان سالانه
۱۹۹.۰۰۰ تومان ۱۹۹.۰۰۰ تومان سالانه
ثبت و سفارش بدون سرویس هاست با سرویس هاست مدت زمان شناسه

۷.۹۰۰ تومان

۷.۹۰۰ تومان

سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
۷۹۰۰ تومان ۷۹۰۰ تومان سالانه
دامنه خود را بررسی کنید :